Rasma Says

Musings, deliberations, flashes of unaccounted for brilliance…

Leserbrev ti Avisanordland

Det er med vantro jeg leser Amund Garfors innlegg (Tanker etter 22. juli 2011, AN 6.08.11) hvor han synes å hevde at eneste måten å forstå at “en etnisk nordmann kan meie ned og drepe ungdommer, barn og kvinner, og som oppholder seg på en sommerleirer” er enkelt og greit at Ap “har åpnet opp landet for islam og masseinnvandring av muslimer”.
Går det an å fraskrive Behring Breivik ansvar for hans egen tilsynelatende psykopatiske udåd og legge det på “de ansvarlige politikerne i alle partier, og som sitter med ansvar…” Hva for et ansvar? Hvis etterkrigstidens sosiopolitiske utvikling har hovedansvar, ja til og med delansvar, for at Behring Breivik handlet som han gjorde, hvor er alle de andre som vokste opp under samme innflytelse og i forutsigbart likhet med ham har blitt til psykopatiske massemorderne? 
Om innvandringshistorien hadde vært en annen ville Behring Breivik vært en ordentlig samfunnsborger, kanskje en ekte småbruksbonde som brukte gjødsel bare til ansvarlige formål, eller til og med en ungdomsbeskyttende politimann som bar sin uniform i ordentlig Kardemommebystil?
Hvem vet, men jeg tipper ei.
Samfunnsdebatt er sundt, og jeg takker Brigt Kristensen og Tormod J. Karlsen for belysende innlegg i samme avis, men jeg mener at en grov politisering av saken gir Behring Breivik en ufortjent stemme i denne debatten. Gjerningsmannens handling og framgangsmåte viser ham for den han er: en patetisk hvis ikke sinnsyk feiging, som vil mene noe om regjeringen og Kongen, men tør bare møte opp til konflikt med de mest forsvarsløse, utkledd som det strik motsatt av den han er. Han fortjener ikke den politiske innflytelse og makt Garfors’ argumentasjon gir ham.
Hvis Behring Breivik ønsket å åpne for en politisk revolusjon, ville han blitt bedre tjent med å møte opp på Utøya ærlig utkledd som den han er, med mikrofon og ikke gevær i hånden. Etnisk nordmann eller ikke, det hadde han imidlertid ikke mot til å gjøre.
Trish Hopkinson

A selfish poet

Poetry International Online

Poetry International is a world class literary magazine based on the campus of San Diego State University which caters to an international community of poets.

Brain Mill Press

Musings, deliberations, flashes of unaccounted for brilliance...

The Line Break

A poetry & wine blog

BREVITY's Nonfiction Blog

(Somewhat) Daily News from the World of Literary Nonfiction

Lou Treleaven, children’s author

Children's author and writing coach

North American Review

Musings, deliberations, flashes of unaccounted for brilliance...

Tuesday; An Art Project

poems, photographs, prints

my life and times

Marideth Sisco

The Telling Project

It's time to speak. It's time to listen.

Structure and Style

Musings, deliberations, flashes of unaccounted for brilliance...

ELJ Editions

Be Well. Write Well. Read Well.

She's in Prison

Poetry by Leanne Rebecca Ortbals

AMY KING

POET * PROFESSOR * EDITOR

Jack Frey

where all the missing words end up

I Remember You Well

Things were happening... and I remember there was music playing.

Ylva Publishing

Publisher of lesbian fiction and women's literature

%d bloggers like this: